021-88310222
کاربرگ درخواست استقرار

کاربرگ درخواست استقرار

.

نحوه‌ی ورود به مرکز رشد

.

تیم‌های علاقمند به حضور در مرکز رشد بازی‌سازی می‌توانند با تکمیل و ارسال «کاربرگ درخواست استقرار در مرکز رشد» به آدرس پست الکترونیک مرکز، درخواست خود را برای حضور در این مرکز اعلام نمایند و حداکثر طی یک هفته، از وضعیت درخواست خود مطلع گردند.