جديدترين دوره ها

گیم مکانیک (1)

کد : 10000203

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رهام سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/12

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 3

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان طراحی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000184

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : حمیدرضا سعیدی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/15

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 21

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان طراحی

مهلت ثبت نام : 1403/07/30