دوره های حضوری

طراحی دستی مقدماتی

کد : 10000194

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : محمود امامی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/11

پایان : 1403/06/26

سطح دوره : سطح پایه