• شروع ثبت‌نام ترم تابستان97 انستیتو ملی بازی‌سازی
  • سری کارگاه‌های تخصصی بررسی بازی « Uncharted »
  • کلاس های ترم زمستان-بهار انستیتو ملی بازی سازی در یک نگاه
  • GDX13

تقویم برنامه ها