• مهلت ثبت‌نام دوره‌های تخصصی Power Up تمدید شد
  • درآمدی بر داستان و روایت در بازی - کارگاه آموزشی تئوریک-عملی
  • انستیتو نجومی می شود...
  • دومین گردهمایی دانش‌پژوهان دوره‌های آنلاین انستیتو ملی بازی‌سازی

تقویم برنامه ها