• شروع ثبت‌نام دوره‌های تخصصی Power Up در انستیتوی ملی بازی‌سازی
  • انستیتو نجومی می شود...
  • دومین گردهمایی دانش‌پژوهان دوره‌های آنلاین انستیتو ملی بازی‌سازی
  • حضورانستیتوملی بازی‌سازی در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان