• سری کارگاه‌های تخصصی بررسی بازی (تم فصل تابستان FPS)
  • کلوپ طراحی استاد محور
  • آغاز ثبت‌نام ترم پایانی دوره‌های آنلاین ساخت بازی‌های رایانه‌ای در تابستان 96
  • ثبت‌‌نام دوره‌های مقدماتی در انستیتو ملی بازی‌سازی
  • ثبت‌‌نام دوره‌های مبانی در انستیتو ملی بازی‌سازی